XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 1 listopada 2020r. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

31. Październik, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 1 listopada 2020r. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH została wyłączona

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Intencja dla KŻR – za zmarłych. W związku z epidemią proszę o nie spotykanie się w grupach na wymianę tajemnic różańcowych.
2. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele 8.00, 10.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 11.30. Taca na AWSD w Białymstoku. Klerycy proszą o zakup kalendarza na 2021rok w cenie 10zł.
3. W poniedziałek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w kościele o godz. 8.00, 10.00 i 18.00.
4. „Wypominki” za zmarłych 2 do 5 listopada o godz. 17.00.
5. Msze św. za zmarłych polecanych w „wypominkach” odprawione będą 1 listopada o godz. 8.00 i 2 listopada o godz. 8.00 i 18.00.
6. Zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej można zyskać odpust zupełny za zmarłych przez cały miesiąc listopad.
7. Dziękujemy za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby parafii.
8. Do odwołania zawieszamy spotkania formacyjne przed pierwszą Komunią św. i bierzmowaniem.
9. Pierwszy czwartek pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja oraz spowiedź sakramentalna od godz. 17.30.
10. W sobotę 7 listopada rozpoczyna się Nowenna Opieki NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. W związku z sytuacją pandemii nowenna odbywać się będzie wyjątkowo w parafiach. Zapraszamy do udziału fizycznie bądź online.
11. Ukazał się listopadowy numer „Dróg Miłosierdzia”. Jednym z jego tematów jest obecność Świętych w naszym życiu. Zachęcamy też do tekstów artykułów poświęconych obrazowi Matki Bożej Miłosierdzia z białostockiej katedry, z okazji nowenny i uroczystości Matki Bożej Ostrobramskiej. Wszystkim Czytelnikom polecamy ten numer „Dróg Miłosierdzia” z przekonaniem, że będzie cenną lekturą na cały miesiąc.
12. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Mieczysław Skrodzki. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25 października 2020r.

24. Październik, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25 października 2020r. została wyłączona

1/ Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych podczas Mszy św. i innych nabożeństw w naszej świątyni może przebywać jednocześnie 53 osoby.
2/ Zapraszamy do uczestnictwa w Mszach św. transmitowanych online za pośrednictwem strony parafialnej jak i Facebooka parafialnego. Transmisja w niedziele o godz. 10.00 i 11.30 a w tygodniu o godz. 18.00
3/ Zachęcamy do udziału w Mszy św. niedzielnej w soboty o godz.18.00
4/ Informujemy że do końca miesiąca nie będzie Mszy św. o godz. 6.30. Intencje przyjęte w tych dniach będą odprawione w kaplicy domowej a ogłaszane podczas Mszy św. o godz. 18.00. Osoby zamawiające prosimy o wyrozumiałość.
5/„Wypominki” za zmarłych z modlitwą różańcową celebrować będziemy 2 i 3 oraz 4 i 5 XI o godz. 17.00
6/ Do odwołania zawieszamy w kościele niedzielny śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7/ W dniu 28 października przypada dzień imienin naszego Arcypasterza Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy. W tym dniu o godz. 18. Dostojny Solenizant będzie przewodniczył Mszy Świętej w Archikatedrze Białostockiej. Zachęcamy do modlitwy w intencji Księdza Arcybiskupa.
8/ Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę oraz na konto naszej parafii.
9/ W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 8.00. 10.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o 11.30.
10/ Różaniec w intencji ofiar wypadków drogowych – 26 października (poniedziałek)

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18 października 2020r.

17. Październik, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18 października 2020r. została wyłączona

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ORAZ DUSZPASTERSTWA W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
Nadejście drugiej fali pandemii jest dla nas wszystkich kolejnym trudnym doświadczeniem. Przychodzi nam ponownie zmierzyć się z tym wyzwaniem i chcemy to czynić w duchu solidarności i braterstwa, manifestując gotowość niesienia w miarę możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują lub będą potrzebować.
Pokonanie pandemii zależy w dużej mierze od naszej świadomej odpowiedzialności, zachowania reguł bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym podaję obowiązujące zasady, które należy wdrożyć podczas sprawowania liturgii i innych obowiązków duszpasterskich.
1. Dyspensa
Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 13marca br. w Archidiecezji Białostockiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla następujących wiernych:
– osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
– osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
– osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.
2. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych
Liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwiewyznaczają ograniczenia sanitarne:
– w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m², – w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m².
3. Środki ochrony osobistej
Przypominam, że obowiązek zakrywania przyłbicą lub maseczką nosa i ust, mają:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że posiadają zwolnienie wynikające
z przeciwskazań medycznych,
– pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
– koncelebransi i pozostali szafarze podczas rozdawania Komunii Świętej,
– szafarze sprawujący sakrament pokuty.
Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki z płynem dezynfekującym, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.
4. Udzielanie Komunii Świętej
– Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i jej odmawiać.
– Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest tylko jeden szafarz, Komunię Świętą udziela najpierw na rękę, a następnie przyjmującym do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
– Kapłani pomagający celebransowi rozdawać Komunię Świętą winni bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce.
5. Sakrament pokuty i pojednania
Przy sprawowaniu Sakramentu pokuty i pojednania zaleca się używanie konfesjonałów otwartych, a nie zamkniętych (szafowych).W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne,wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu i regularnie dezynfekować.
6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
– W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „Oktawę” Uroczystości.
– Tam gdzie jest możliwe, zamiast jednej tradycyjnej procesji w dniu 1 listopada można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach „Oktawy”.
– W Dzień Zaduszny należy zachować wszelkie środki ostrożności przy ewentualnym organizowaniu Mszy Świętej na cmentarzu.
Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych wytycznych, ścisłe ich przestrzeganie i jasne ich zakomunikowanie wiernym.
Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętej powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.
Wszystkim wyrażam słowa wdzięczności za wspólny wysiłek w kształtowaniu naszej świadomości chrześcijańskiej i w budowaniu wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Całą wspólnotę archidiecezjalną otaczam codzienną modlitwą, upraszając dla wszystkich obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała.
† Tadeusz Wojda
Arcybiskup Metropolita Białostocki
Ks. Andrzej Kakareko
KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 16 października 2020 r.
Nr 961/20/A

OGŁOSZENIA PARAFIALNE!
Drodzy Parafianie! Od wtorku w naszym kościele jesteśmy zmuszeni zawiesić celebrowanie porannych Mszy św. o godz. 6.30 aż do odwołania. Intencje tych Mszy św. będą odprawione poza kościołem a zostaną wyczytane podczas Mszy sw. o godz. 18.00.

1/ Transmisja online Mszy św. w niedziele o godz. 11.30, a w tygodniu Msza św. i nabożeństwo rózańcowe o godz. 18.00
2/ Dziękuję paniom z KŻR pw. św. Krzysztofa za sprzątnięcie kościoła.
3/ Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych podczas Mszy św. i innych nabożeństw w naszej świątyni może przebywać jednocześnie 53 osoby.
4/ Zachęcamy do udziału w Mszy św. niedzielnej w soboty o godz.18.00
5/ Codzienne Msze św. o godz. 6.30 i 18.00 są dobrą okazją do spotkania się ze swoim Stwórcą i Odkupicielem. Zapraszamy do uczestnictwa.
6/ Modlitwa zwana „Wypominkami”za zmarłych sprawowana będzie 2 i 4 XI oraz 3 i 5 XI o godz. 17.00
7/ Od dziś zawieszamy do odwołania poranny śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 11 października 2020r.

10. Październik, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 11 października 2020r. została wyłączona

1/ Dziś Dzień Papieski. Przed kościołem zbierane są ofiary na Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2/ Dziś podczas Mszy św. o godz. 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieciom, które przygotowują się do Pierwszej Komunii świętej.
3/ Dziś ofiary na tacę na zakup oleju opałowego do naszego kościoła, a w przyszłą niedzielę taca na misje.
4/ Dziękuję rodzinie p. Łapińskich za sprzątnięcie kościoła i dekorację kwiatową, którzy w minionym tygodniu przeżywali uroczystości ślubne.
5/ W związku ze wzmożonym nawrotem epidemii koronawirusa zapraszamy na dodatkową Mszę św. niedzielną, którą celebrować będziemy w soboty o godz. 18.00.
6/ Zbliża się miesiąc listopad, w którym to w sposób szczególny wspominamy w kościele imiona zmarłych i modlimy się za nich. Kartki na „wypominki” znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła i na ławkach.
7/ „Wypominki” za zmarłych, którzy zginęli w wypadkach drogowych połączone będą z modlitwą różańcową 26 października /ostatni poniedziałek miesiąca/. Imiona tych zmarłych prosimy umieścić na kartkach i wrzucić do skarbony przy wejściu do kościoła.
8/ We czwartek 15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu o godz. 18:00 w Katedrze Białostockiej zostanie odprawiona Eucharystia w intencji rodziców, którzy utracili dziecko. Po Mszy Świętej i modlitwie różańcowej przy pomniku św. Jana Pawła II złożymy znicze jako znak pamięci o zmarłych dzieciach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 października 2020r.

3. Październik, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 października 2020r. została wyłączona

1/ Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Intencja dla KŻR – Modlitwa prośby o ustanie epidemii koronawirusa.
2/ Uczniów klas VII, którzy wyrażają wolę przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie formacyjne, dziś po Mszy św. o godz. 11.30
3/ Dziękuję paniom z KŻR pw. św. Małgorzaty za sprzątnięcie kościoła
4/ Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych od poniedziałku do soboty włącznie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8.00.
5/ Zapraszam na Mszę św. w intencji młodzieży, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania, jutro (5paźdzernika) o godz. 18.00
6/ Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę przeznaczone będą na zakup oleju opałowego do kościoła, a przed kościołem do puszek na Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia
7/ Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku zaprasza do uczestnictwa w tegorocznych Dniach Kultury Chrześcijańskiej odbywających się w październiku pt. pod hasłem „Epidemia nadziei”. Program dostępny jest na plakatach i stronach internetowych KIK-u i Archidiecezji. Spotkania będą również dostępne Online na kanale Youtube Archidiecezji Białostockiej.
8/ Ukazał się październikowy numer „Dróg Miłosierdzia”, który w znacznej części poświęcony jest modlitwie różańcowej. Autorzy artykułów zachęcają, by nosić ze sobą różaniec i odmawiać go przy każdej okazji. Polecamy wywiad z Księdzem Kustoszem Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce na temat aktualnych wydarzeń w Sanktuarium i planów na przyszłość. W cyklu „Warto wiedzieć” przedstawiony jest artykuł pt. „O Komunii Świętej na rękę”.
9/ W dniach 1-15 października mieszkańcy Białegostoku mogą zagłosować na wybrane projekty, które będą następnie wykonywane w Budżecie Obywatelskim 2021. Jednym z takich projektów o numerze M35 jest Pomnik Ojca Niepodległości – Romana Dmowskiego. Niewątpliwie zasłużył na upamiętnienie w kraju, który odzyskał dzięki jego działaniom niepodległość. Był on również blisko związany z naszymi regionami, zmarł w Drozdowie w okolicy Łomży. Głosować na Budżet Obywatelski można za pomocą strony internetowej, a Pomnik Dmowskiego wesprzesz wpisując w tabelę nr identyfikacyjny M35. Pod kościołem będą rozdawane ulotki, a wolontariusz inicjatywy chętnie przedstawi postać Dmowskiego i poinstruuje jak zagłosować. Za każdy głos – serdeczne Bóg zapłać.”

Ostanie galerie
Archiwa
Kategorie