XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 1 listopada 2020r. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

31. Październik, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 1 listopada 2020r. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH została wyłączona

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Intencja dla KŻR – za zmarłych. W związku z epidemią proszę o nie spotykanie się w grupach na wymianę tajemnic różańcowych.
2. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele 8.00, 10.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 11.30. Taca na AWSD w Białymstoku. Klerycy proszą o zakup kalendarza na 2021rok w cenie 10zł.
3. W poniedziałek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w kościele o godz. 8.00, 10.00 i 18.00.
4. „Wypominki” za zmarłych 2 do 5 listopada o godz. 17.00.
5. Msze św. za zmarłych polecanych w „wypominkach” odprawione będą 1 listopada o godz. 8.00 i 2 listopada o godz. 8.00 i 18.00.
6. Zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej można zyskać odpust zupełny za zmarłych przez cały miesiąc listopad.
7. Dziękujemy za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby parafii.
8. Do odwołania zawieszamy spotkania formacyjne przed pierwszą Komunią św. i bierzmowaniem.
9. Pierwszy czwartek pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja oraz spowiedź sakramentalna od godz. 17.30.
10. W sobotę 7 listopada rozpoczyna się Nowenna Opieki NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. W związku z sytuacją pandemii nowenna odbywać się będzie wyjątkowo w parafiach. Zapraszamy do udziału fizycznie bądź online.
11. Ukazał się listopadowy numer „Dróg Miłosierdzia”. Jednym z jego tematów jest obecność Świętych w naszym życiu. Zachęcamy też do tekstów artykułów poświęconych obrazowi Matki Bożej Miłosierdzia z białostockiej katedry, z okazji nowenny i uroczystości Matki Bożej Ostrobramskiej. Wszystkim Czytelnikom polecamy ten numer „Dróg Miłosierdzia” z przekonaniem, że będzie cenną lekturą na cały miesiąc.
12. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Mieczysław Skrodzki. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25 października 2020r.

24. Październik, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25 października 2020r. została wyłączona

1/ Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych podczas Mszy św. i innych nabożeństw w naszej świątyni może przebywać jednocześnie 53 osoby.
2/ Zapraszamy do uczestnictwa w Mszach św. transmitowanych online za pośrednictwem strony parafialnej jak i Facebooka parafialnego. Transmisja w niedziele o godz. 10.00 i 11.30 a w tygodniu o godz. 18.00
3/ Zachęcamy do udziału w Mszy św. niedzielnej w soboty o godz.18.00
4/ Informujemy że do końca miesiąca nie będzie Mszy św. o godz. 6.30. Intencje przyjęte w tych dniach będą odprawione w kaplicy domowej a ogłaszane podczas Mszy św. o godz. 18.00. Osoby zamawiające prosimy o wyrozumiałość.
5/„Wypominki” za zmarłych z modlitwą różańcową celebrować będziemy 2 i 3 oraz 4 i 5 XI o godz. 17.00
6/ Do odwołania zawieszamy w kościele niedzielny śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7/ W dniu 28 października przypada dzień imienin naszego Arcypasterza Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy. W tym dniu o godz. 18. Dostojny Solenizant będzie przewodniczył Mszy Świętej w Archikatedrze Białostockiej. Zachęcamy do modlitwy w intencji Księdza Arcybiskupa.
8/ Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę oraz na konto naszej parafii.
9/ W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 8.00. 10.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o 11.30.
10/ Różaniec w intencji ofiar wypadków drogowych – 26 października (poniedziałek)

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18 października 2020r.

17. Październik, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18 października 2020r. została wyłączona

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ORAZ DUSZPASTERSTWA W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
Nadejście drugiej fali pandemii jest dla nas wszystkich kolejnym trudnym doświadczeniem. Przychodzi nam ponownie zmierzyć się z tym wyzwaniem i chcemy to czynić w duchu solidarności i braterstwa, manifestując gotowość niesienia w miarę możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują lub będą potrzebować.
Pokonanie pandemii zależy w dużej mierze od naszej świadomej odpowiedzialności, zachowania reguł bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym podaję obowiązujące zasady, które należy wdrożyć podczas sprawowania liturgii i innych obowiązków duszpasterskich.

You apply this medication twice a day to pigmented areas of skin. The table below contains some of the most common ones associated with progestin-only contraceptive tablets. Capreomycin side effects What other drugs will affect capreomycin http://onlinepharmacyinkorea.com/. What you can expect To use the minipill: • Consult your health care provider about a starting date.

1. Dyspensa
Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 13marca br. w Archidiecezji Białostockiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla następujących wiernych:
– osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
– osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
– osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.
2. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych
Liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwiewyznaczają ograniczenia sanitarne:
– w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m², – w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m².
3. Środki ochrony osobistej
Przypominam, że obowiązek zakrywania przyłbicą lub maseczką nosa i ust, mają:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że posiadają zwolnienie wynikające
z przeciwskazań medycznych,
– pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
– koncelebransi i pozostali szafarze podczas rozdawania Komunii Świętej,
– szafarze sprawujący sakrament pokuty.
Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki z płynem dezynfekującym, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.
4. Udzielanie Komunii Świętej
– Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i jej odmawiać.
– Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest tylko jeden szafarz, Komunię Świętą udziela najpierw na rękę, a następnie przyjmującym do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
– Kapłani pomagający celebransowi rozdawać Komunię Świętą winni bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce.
5. Sakrament pokuty i pojednania
Przy sprawowaniu Sakramentu pokuty i pojednania zaleca się używanie konfesjonałów otwartych, a nie zamkniętych (szafowych).W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne,wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu i regularnie dezynfekować.
6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
– W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „Oktawę” Uroczystości.
– Tam gdzie jest możliwe, zamiast jednej tradycyjnej procesji w dniu 1 listopada można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach „Oktawy”.
– W Dzień Zaduszny należy zachować wszelkie środki ostrożności przy ewentualnym organizowaniu Mszy Świętej na cmentarzu.
Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych wytycznych, ścisłe ich przestrzeganie i jasne ich zakomunikowanie wiernym.
Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętej powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.
Wszystkim wyrażam słowa wdzięczności za wspólny wysiłek w kształtowaniu naszej świadomości chrześcijańskiej i w budowaniu wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Całą wspólnotę archidiecezjalną otaczam codzienną modlitwą, upraszając dla wszystkich obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała.
† Tadeusz Wojda
Arcybiskup Metropolita Białostocki
Ks. Andrzej Kakareko
KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 16 października 2020 r.
Nr 961/20/A

OGŁOSZENIA PARAFIALNE!
Drodzy Parafianie! Od wtorku w naszym kościele jesteśmy zmuszeni zawiesić celebrowanie porannych Mszy św. o godz. 6.30 aż do odwołania. Intencje tych Mszy św. będą odprawione poza kościołem a zostaną wyczytane podczas Mszy sw. o godz. 18.00.

1/ Transmisja online Mszy św. w niedziele o godz. 11.30, a w tygodniu Msza św. i nabożeństwo rózańcowe o godz. 18.00
2/ Dziękuję paniom z KŻR pw. św. Krzysztofa za sprzątnięcie kościoła.
3/ Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych podczas Mszy św. i innych nabożeństw w naszej świątyni może przebywać jednocześnie 53 osoby.
4/ Zachęcamy do udziału w Mszy św. niedzielnej w soboty o godz.18.00
5/ Codzienne Msze św. o godz. 6.30 i 18.00 są dobrą okazją do spotkania się ze swoim Stwórcą i Odkupicielem. Zapraszamy do uczestnictwa.
6/ Modlitwa zwana „Wypominkami”za zmarłych sprawowana będzie 2 i 4 XI oraz 3 i 5 XI o godz. 17.00
7/ Od dziś zawieszamy do odwołania poranny śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 11 października 2020r.

10. Październik, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 11 października 2020r. została wyłączona

1/ Dziś Dzień Papieski. Przed kościołem zbierane są ofiary na Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2/ Dziś podczas Mszy św. o godz. 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieciom, które przygotowują się do Pierwszej Komunii świętej.
3/ Dziś ofiary na tacę na zakup oleju opałowego do naszego kościoła, a w przyszłą niedzielę taca na misje.
4/ Dziękuję rodzinie p. Łapińskich za sprzątnięcie kościoła i dekorację kwiatową, którzy w minionym tygodniu przeżywali uroczystości ślubne.
5/ W związku ze wzmożonym nawrotem epidemii koronawirusa zapraszamy na dodatkową Mszę św. niedzielną, którą celebrować będziemy w soboty o godz. 18.00.
6/ Zbliża się miesiąc listopad, w którym to w sposób szczególny wspominamy w kościele imiona zmarłych i modlimy się za nich. Kartki na „wypominki” znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła i na ławkach.

Those assigned to receive miconazole 7 inserted one applicator full daily for seven days. EryPed side effects (more detail) What are some other side effects of EryPed? Other antiretroviral mediations whose passage into human breast milk have been evaluated include tenofovir, nevirapine, zidovudine, and nelfinavir https://apotek24.org/levitra-original/. The authors stated in their conclusion that more robust RCTs evaluating current treatments for CRVO are needed.

7/ „Wypominki” za zmarłych, którzy zginęli w wypadkach drogowych połączone będą z modlitwą różańcową 26 października /ostatni poniedziałek miesiąca/. Imiona tych zmarłych prosimy umieścić na kartkach i wrzucić do skarbony przy wejściu do kościoła.
8/ We czwartek 15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu o godz. 18:00 w Katedrze Białostockiej zostanie odprawiona Eucharystia w intencji rodziców, którzy utracili dziecko. Po Mszy Świętej i modlitwie różańcowej przy pomniku św. Jana Pawła II złożymy znicze jako znak pamięci o zmarłych dzieciach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 października 2020r.

3. Październik, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 października 2020r. została wyłączona

1/ Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Intencja dla KŻR – Modlitwa prośby o ustanie epidemii koronawirusa.
2/ Uczniów klas VII, którzy wyrażają wolę przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie formacyjne, dziś po Mszy św. o godz. 11.30
3/ Dziękuję paniom z KŻR pw. św. Małgorzaty za sprzątnięcie kościoła
4/ Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych od poniedziałku do soboty włącznie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8.00.
5/ Zapraszam na Mszę św. w intencji młodzieży, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania, jutro (5paźdzernika) o godz. 18.00
6/ Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę przeznaczone będą na zakup oleju opałowego do kościoła, a przed kościołem do puszek na Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia

When pooling, do not detach the large luer-lock syringe until ready to attach it to the next vial (with vial adapter attached). Weiner MW, Aisen PS, Jack CR Jr. To obtain prescription medications, Prescription Hope works directly with over 180 pharmaceutical manufacturers and their pharmacy to obtain Donnatal at a set, affordable cost koppeling. Two regulators of mTORC1 signaling are the oncogene suppressors tuberin-sclerosis complexes 1 and 2 ( TSC1, TSC2).

7/ Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku zaprasza do uczestnictwa w tegorocznych Dniach Kultury Chrześcijańskiej odbywających się w październiku pt. pod hasłem „Epidemia nadziei”. Program dostępny jest na plakatach i stronach internetowych KIK-u i Archidiecezji. Spotkania będą również dostępne Online na kanale Youtube Archidiecezji Białostockiej.
8/ Ukazał się październikowy numer „Dróg Miłosierdzia”, który w znacznej części poświęcony jest modlitwie różańcowej. Autorzy artykułów zachęcają, by nosić ze sobą różaniec i odmawiać go przy każdej okazji. Polecamy wywiad z Księdzem Kustoszem Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce na temat aktualnych wydarzeń w Sanktuarium i planów na przyszłość. W cyklu „Warto wiedzieć” przedstawiony jest artykuł pt. „O Komunii Świętej na rękę”.
9/ W dniach 1-15 października mieszkańcy Białegostoku mogą zagłosować na wybrane projekty, które będą następnie wykonywane w Budżecie Obywatelskim 2021. Jednym z takich projektów o numerze M35 jest Pomnik Ojca Niepodległości – Romana Dmowskiego. Niewątpliwie zasłużył na upamiętnienie w kraju, który odzyskał dzięki jego działaniom niepodległość. Był on również blisko związany z naszymi regionami, zmarł w Drozdowie w okolicy Łomży. Głosować na Budżet Obywatelski można za pomocą strony internetowej, a Pomnik Dmowskiego wesprzesz wpisując w tabelę nr identyfikacyjny M35. Pod kościołem będą rozdawane ulotki, a wolontariusz inicjatywy chętnie przedstawi postać Dmowskiego i poinstruuje jak zagłosować. Za każdy głos – serdeczne Bóg zapłać.”

Ostanie galerie
Archiwa