III NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 26 kwietnia 2020r.

25. Kwiecień, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania III NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 26 kwietnia 2020r. została wyłączona

1/ Przypominamy, że od 20 kwietnia br. zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych, podczas Mszy św. i innych nabożeństw w naszym kościele może przebywać jednocześnie 20 osób. Uczestnicy zgromadzeń liturgicznych mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości (min. 2m). Obowiązek ten nie dotyczy celebransa.
2/ Zwracam się z prośbą do wiernych uczestniczących w Mszach św., aby do Komunii świętej podchodzić procesjonalnie, zgodnie z naszym zwyczajem w dwóch rzędach, nawet gdy udziela Jej tylko jeden kapłan. Przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu oddajemy Jezusowi Chrystusowi należną cześć przez przyklęknięcie lub inny gest szacunku (np. skłon). Wyciągamy lewą dłoń podtrzymując ją prawą ręką. Odchodząc lekko na bok ale pozostając przed Ołtarzem spożywamy Ciało Pańskie w obecności kapłana. Osoby, które zdecydowane są przyjmować Komunię św. na rękę, proszę aby podchodziły od strony obrazu MB Jasnogórskiej, a osoby przyjmujące do ust od strony obrazu św. Jana Pawła II. Taki wymóg podyktowany jest środkami bezpieczeństwa i higieny.
3/ Informujemy, że do końca miesiąca kwietnia sprawowana będzie Msza św. o 18.30.
4/ W piątek 1 maja rozpoczęcie nabożeństw majowych. W tygodniu nabożeństwa po Mszy św. o godz. 18.00, w niedziele i święta po Mszy św. o godz. 10.00. Zachęcamy do odprawiania nabożeństw poza kościołem przy kapliczkach bądź krzyżach przydrożnych, a także w rodzinach.
5/ Uroczystość NMP, Królowej Polski. Głównej Patronki Polski – 2 maja (sobota). Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00, 10.00 i 18.00. Jest to również Dzień Flagi Państwowej. Uroczystość została przeniesiona z racji na niedzielę wielkanocną.
6/ Data I Komunii świętej zgodnie z wcześniejszymi konsultacjami przełożona zostaje na 13 września br. Na prośbę rodziców może być udzielona indywidualnie. Zachęcam rodziny zainteresowane taką formą i proszę o kontakt. Pierwsza odważna rodzina zgłosiła chęć Komunii świętej indywidualnej.
7/ Przypominamy, że okres Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej trwa do 7 czerwca. W naszym kościele spowiedź sakramentalna przed każdą Mszą świętą.
8/ Bóg zapłać za ofiary złożone na konto naszej parafii i za każdą życzliwość i pomoc okazywaną nam kapłanom.

KAŻDĄ CZYNNOŚĆ ZACZYNAJ OD SŁÓW:
JEZU UFAM TOBIE
A GDY SPRAWY SIĘ KOMPLIKUJĄ, DODAJ:
TY SIĘ TYM ZAJMIJ
A ZOBACZYSZ CUDA W SWOIM ŻYCIU

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO

18. Kwiecień, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO została wyłączona

W związku ze stopniowym wycofywaniem przez organy państwowe ograniczeń wynikających z trwającego stanu epidemii, częściowo modyfikuję dotychczasowe rozporządzenia. Mając na uwadze dobro duchowe i bezpieczeństwo wiernych i kapłanów Archidiecezji Białostockiej postanawiam co następuje:
1. Do dnia 11 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Gorąco zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.
2. Nowe rozporządzenia organów państwowych pozwalają na zwiększenie ilości wiernych uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych. Ilość osób biorących udział w liturgii powinna być ustalona zgodnie z metrażem powierzchni kościoła, biorąc pod uwagę 1 osobę na 15m2. Uczestnicy zgromadzeń liturgicznych mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości (min. 2 m). Obowiązek ten nie dotyczy celebransa i osób posługujących w liturgii w czasie pełnienia ich funkcji. W innych przestrzeniach posługi duszpasterskiej np. przyjmowanie interesantów w kancelarii kapłana obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
3. Na prośbę rodziców dopuszcza się możliwość organizowania I Komunii św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci, uwzględniając aktualne zarządzenia organów państwowych.
4. Do odwołania należy zawiesić organizację Sakramentu Bierzmowania.
5. Zostaje odwołana VIII Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku przewidziana na dzień 19 kwietnia 2020 r.
6. XXVII Piesza Pielgrzymka mężczyzn do Krypna zaplanowana na dzień 2 maja 2020 r. nie odbędzie się w przewidzianym terminie.
7. Przypominam, że na każdy wywiad i wypowiedź do mediów dotyczące nauki katolickiej lub obyczajów kapłani Archidiecezji mają uzyskać zgodę Arcybiskupa Metropolity Białostockiego (KPK 772 § 2, 804 § 1 i 831 § 2). Wymagana zgoda dotyczy również wszelkich transmisji liturgicznych poprzez środki społecznego przekazu. Wymóg ten nie obejmuje transmisji liturgicznych przeprowadzanych za pomocą mediów parafialnych.

Dziękuję Kapłanom za ofiarną posługę w czasie Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Siostrom zakonnym i wiernym świeckim dziękuję za okazane zrozumienie, ofiarną modlitwę i przykładną postawę chrześcijańską. W związku z trudną sytuacją gospodarczą apeluję do Wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebujących i ubogich.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię.
Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Uzupełnienie odnośnie punktu 2.
W związku z pojawiającymi się zapytaniami oraz wątpliwościami, pragnę doprecyzować, że na chwilę obecną, z obowiązku zakrywania ust i nosa podczas sprawowania liturgii są zwolnieni jedynie duchowni sprawujący kult religijny.

II NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

18. Kwiecień, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania II NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO została wyłączona

1/ Dziś Święto Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do modlitwy o rychłą kanonizację bł. Michała Sopoćki.
2/ Od 20 kwietnia (poniedziałek) zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych, podczas Mszy św. i innych nabożeństw w naszym kościele może przebywać jednocześnie 20 osób. Uczestnicy zgromadzeń liturgicznych mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości (min. 2m). Obowiązek ten nie dotyczy celebransa.
3/ Do odwołania zawieszone jest udzielanie Sakramentu Bierzmowania.
4/ Data I Komunii świętej zgodnie z wcześniejszymi konsultacjami przełożona zostaje na 13 września br. Na prośbę rodziców może być udzielona indywidualnie z zachowaniem środków ostrożności. Zachęcam zainteresowane rodziny taką formą i proszę o kontakt.
5/ Przypominamy, że okres Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej trwa do 7 czerwca. W naszym kościele spowiedź sakramentalna przed każdą Mszą świętą.
6/ W tygodniu Msze św. o 6.30, 18.00 i 18.30 (do końca kwietnia).
7/ Bóg zapłać za ofiary złożone na konto naszej parafii oraz za życzliwość i pomoc okazywaną nam kapłanom w czasie epidemi.
8/ Msza św. za chorych i oddalenie epidemii 20 kwietnia (poniedziałek) o godz. 18.30
9/ Zapraszamy do łączności z nami drogą on-line. Transmitujemy wszystkie Msze św. i nabożeństwa z naszego kościoła.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12 kwietnia 2020r.

18. Kwiecień, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12 kwietnia 2020r. została wyłączona

CHRYSTUS ZMARTYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!
Życzę, abyście żyli tak, jakby Jezus dziś umarł!
abyście żyli tak, jakby dziś zmartwychwstał!
abyście żyli tak, jakby jutro miał przyjść powtórnie aby nas sądzić. Alleluja!

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 5 kwietnia 2020 r.

4. Kwiecień, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 5 kwietnia 2020 r. została wyłączona

1/ Niedziela Palmowa Męki Pańskiej w Kościele początek Wielkiego Tygodnia. W związku z trwającą epidemią zgodnie z zarządzeniami władz państwowych i kościelnych ograniczamy do odwołania sprawowanie Eucharystii i innych obrzędów religijnych z udziałem wiernych (w dni powszednie i niedziele) do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Dlatego dziś nie odbędzie się obrzęd poświęcenia palm. Zachęcamy, aby w ramach wspólnoty domowego kościoła wykonać takie palmy i pobłogosławić w domach odmawiając modlitwę:

WSZECHMOGĄCY, WIECZNY BOŻE, UŚWIĘĆ + TE GAŁĄZKI SWOIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM I SPRAW, ABYŚMY IDĄC Z RADOŚCIĄ ZA CHRYSTUSEM KRÓLEM, MOGLI PRZEZ NIEGO DOJŚĆ DO WIECZNEGO JERUZALEM. KTÓRY ŻYJE I KRÓLUJE NA WIEKI WIEKÓW. AMEN

2/ Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Intencja dla KŻR – modlitwa za chorych i o oddalenie epidemii.
3/ W niedziele Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 oraz nabożeństwo Gorzkie Żale (po Mszy św. o godz. 10.00), transmitowane on-line na żywo z naszego kościoła na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://www.swkrzysztofbialystok.pl/transmisja-on-line/

Oraz na naszym facebook-u, link do profilu:

https://www.facebook.com/parafiazawady/

4/ W tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa) Msze św. o godz.6.30, 18.00 i 18.30.
5/ Służymy posługą w konfesjonale w tygodniu w godzinach 8.00 – 9.00 i 17.00 – 18.00, i od 18.30 do 19.00, a w niedziele 9.00 – 9.30; 16.00 – 17.30
6/ Osoby, które nie skorzystają z sakramentu pokuty, a tego pragnęły, mogą wzbudzić akt żalu doskonały w czasie epidemii koronawirusa i przyjmować Komunię duchową. Informacja poniżej.
7/ Bóg zapłać za ofiary złożone na konto naszej parafii i indywidualnie oraz za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego od KŻR
8/ Mszę św. Krzyżma w Wielki Czwartek w Katedrze Białostockiej o godz. 9.00 sprawować będzie Ksiądz Arcybiskup w gronie najbliższych współpracowników bez udziału kapłanów i wiernych podczas której poświęci Olej Krzyżma, Chorych i Katechumenów.
9/ Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. W tym dniu wspominamy ustanowienie przez Jezusa Eucharystii i Kapłaństwa. Prosimy Was, abyście pokochali jeszcze bardziej Eucharystię i Nią żyli, a my kapłani polecamy się Waszym modlitwom. Adoracji Najświętszego Sakramentu w Ołtarzu Wystawienia tzw. „Ciemnicy” w tym roku nie będzie.
10/ Wielki Piątek – Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 15.00. W kościele adoracja Krzyża tylko przez przyklęknięcie, bez ucałowania . W tym dniu obowiązuje post ilościowy tych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60 roku. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Początek Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy, aby Krzyż który posiadacie w swoich domach znalazł swoje godne miejsce na stole, który niech stanie się na ten czas domowym ołtarzem. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 22.00
11/ Wielka Sobota – W kościele ze zrozumiałych okoliczności nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Prosimy, aby tego obrzędu pobłogosławienia pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym dokonał ojciec rodziny bądź inna osoba. Treść modlitwy poniżej
12/ Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 19.00. Zapraszamy do podjęcia czuwania przy Grobie Pańskim do godz.24.00. Od północy tylko on-line.
13/ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Rezurekcja ( bez procesji), o godz. 6.00. Następna Msza św. o godz. 10.00 i 11.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. 8.00, 10.00 i 11.30. Nie będzie również Mszy św. o godz. 18.00

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

ŻAL DOSKONAŁY W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Skutkuje on odpuszczeniem grzechów ciężkich.
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).
JAK WZBUDZIĆ AKT ŻALU DOSKONAŁEGO?
W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:
1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy; można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51(50);
4) przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;
5) przyjąć Komunię św. (sakramentalnie lub duchowo).

JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ DUCHOWĄ?
Sobór Trydencki (1551) naucza: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez miłość» – odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8).
1. W czasie transmisji Mszy św.
Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa.

2. Poza transmisją Mszy św.
W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św. warto zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.

MODLITWA KOMUNII DUCHOWEJ WEDŁUG PAPIEŻA FRANCISZKA

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

4. Kwiecień, 2020OgłoszeniaMożliwość komentowania BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO została wyłączona

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Ostanie galerie
Archiwa