OGŁOSZENIA PARAFIALNE III- cia niedziela Wielkiego Postu

26. Październik, 2012OgłoszeniaMożliwość komentowania OGŁOSZENIA PARAFIALNE III- cia niedziela Wielkiego Postu została wyłączona

1/ Dzisiaj trzecia niedziela Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, społecznego i rodzinnego. potrzeba  wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać w naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach – środy i piątki Drodze Krzyżowej i czwartki, soboty i niedziele – Gorzkie Żale. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

2/ Jutro – 4 marca w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), poskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć i korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Boga i traktowana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św.Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez Jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności  Kościół i cały naród litewski.

3/ W piątek 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych – matkach wielodzietnych rodzin, o kobietach opiekujących się chorymi i niedołężnymi , a także o kobietach poniżanych i prześladowanych  w wielu częściach świata.Polecajmy ich trud i życie panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

4/ Stowarzyszenie „Otwarty Dom” Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie po raz 26 zaprasza polskie dzieci z domów dziecka na Litwie na święta Wielkiej Nocy. Nasi goście będą w rodzinach w dn 27.03 – 03.04.2013r. Naszej akcji patronuje Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku. Spotkanie zainteresowanych osób z organizatorami odbędzie się d. 07.03.2013 r. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Berlinga 8.

5/ Uroczysta Msza święta ku czci św. Kazimierza Królewicza, głównego partona Metropolii Białostockiej, zostanie odprawiona w poniedziałek 4 marca o godz. 18.00 w kościele św. Kazimierza. W uroczystościach wezmą udział Księża Biskupi z Metropolii Białostockiej, a także przedstawiciele władz oraz Związków Zawodowych „Solidarność”

6/ uroczystości dziękczynne za ocalenie miasta  XXIV rocznicę katastrofy pociągu przewożącego chlor odbędą się w sobotę 9 marca i przebiegać będą wg. następującego porządku:

16:30 – rozpoczęcie przy Krzyżu w miejscu katastrofy przy ul. Poleskiej , procesja od krzyża do sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w czasie procesji droga krzyżowa oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18:00 – msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

7/ Duszpasterstwo Akademickie zaprasza studentów, absolwentów i nauczycieli białostockich uczelni wyższych na Akademickie Rekolekcje Wielkopostne, które wzorem lat ubiegłych odbędą się w dwóch terminach i dwóch ośrodkach:

I termin 10-12 marca (niedziela, poniedziałek, wtorek) o godz. 19 w kościele św. Rocha w Białymstoku. Poprowadzi je ks. dr. Artur Pestka, opiekun Wspólnoty  Przymierze Miłosierdzia w Szczecinie.

II termin 17-19 marca o godz. 19 w katedrze białlostockiej , Poprowadzi je o. Jacek Siepsiak z Zakonu Jezuitów z Wrocławia, hasło rekolekcyjne Wiara Abrahama i Sary

8/ duszpasterstwo Rodzin zaprasza na wielkopostne rekolekcje małżeństw niesakramentalnych w d, 10 i 11 marca . W programie : 1o marca – godz. 17 Eucharystia  z nauką rekolekcyjną, 11 marca godz. 19 nabożeństwo pokutne i adoracja Najświętszego Sakramentu. Rekolekcje odbędą się w dolnym kościele p.w. Ducha Świętego  w białymstoku, poprowadzi je ks. Krzysztof Andryszak. Comiesięczne spotkania małżeństw niesakramentalnych odbywają się  w drugie niedziele miesiąca  o godz. 17:00

9/  Serdecznie dziękuję za sprzątniecie świątyni.

 

Ostanie galerie
Archiwa