9. Maj, 2020Ogłoszenia Możliwość komentowania V NIEDZIELA WIELKANOCNA 10 maja 2020r. została wyłączona

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO

Kolejne znoszenie przez organy państwowe ograniczeń epidemiologicznych pozwalają patrzeć z większą nadzieją na szybszą normalizację życia religijnego w naszych parafiach. Dziękujemy za to Panu Bogu, ale też i nie ustajemy w modlitwie, aby pandemia koronawirusa ustąpiła całkowicie. W związku z powyższym przesyłam nowe rozporządzenia, którymi należy się kierować w organizowaniu życia parafialnego.
1. Do 25 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Biorący udział w liturgii powinni zachować obowiązujące przepisy sanitarne.
2. Zachęcam do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, w dni powszednie, w oczekiwaniu na decyzję, kiedy w niedzielę będzie można bez ograniczeń uczestniczyć w Eucharystii. Przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów.
3. Przypominam, że dopuszcza się, na prośbę rodziców, możliwość organizowania I Komunii Św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w uzgodnieniu z rodzicami, uwzględniając aktualne przepisy sanitarne.
4. Zalecam, aby w niedzielę 17 maja 2020 r. we wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji została odprawiona Msza św. w intencji dziękczynnej w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.
5. Do odwołania zawieszam organizowanie Sakramentu Bierzmowania.
6. Zostają odwołane:
a. Piesza Pielgrzymka Kobiet do Świętej Wody 23 maja 2020 r.
b. IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszkomunijnych do Sokółki 6 czerwca 2020 r.
c. V Rowerowa Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 20-21 czerwca 2020 r.
d. XL Piesza Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 26-28 czerwca 2020 r.
e. XXIV Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Rodzin do Juchnowca 4 lipca 2020 r.
f. Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę „Rowerymka” w dniach 3-10 sierpnia 2020 r.
g. XXXIV Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2020 r.
h. XXVIII Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna w dniach 16-25 sierpnia 2020 r.
Wszystkim wyrażam wdzięczność za podejmowane inicjatywy duszpasterskie, również te za pośrednictwem środków komunikacji społecznej, aby w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa, zapewnić wiernym stały kontakt ze Słowem Bożym i uczestnictwo w życiu sakramentalnym.
Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Białystok, dnia 7 maja 2020 r.

Z życia parafii w tym tygodniu:

Z inicjatywy Papieża Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego zaapelowała, aby czwartek 14 maja 2020 roku był dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda gorąco zachęca, aby wierni Archidiecezji Białostockiej podjęli tę inicjatywę.

Dziękuję za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii.

Bóg zapłać za przekazany w minionym roku 1% podatku na Stowarzyszenie „Kieruj się Dobrem”. Z tych ofiar został zakupiony min. nowy laptop na potrzeby parafii.

Różaniec Fatimski w środę 13 maja o godz. 17.30. Transmisja on – line. Zapraszamy.