2. Styczeń, 2021Ogłoszenia Możliwość komentowania MODLITWA została wyłączona

Obrzęd rozpoczyna się od znaku krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ojciec rodziny lub inna osoba pozdrawia obecnych mówiąc:
C. Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi.
Wszyscy odpowiadają: Amen.
Wspólna modlitwa
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Modlitwa błogosławieństwa
C. Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo. † Niech przebywając w domu doznają Twojej opieki, wychodząc z niego cieszą się Twoją obecnością, wracając do niego przyjmują Ciebie jako Gościa * niech wreszcie szczęśliwie znajdą mieszkanie, które im przygotowałeś w domu swojego Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
C. Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją mękę i zmartwychwstanie.
Mieszkanie i domowników należy pokropić wodą święconą na znak, że poprzez chrzest św. jesteśmy zespoleni z Chrystusem i tworzymy domowy Kościół.
C. Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół oraz całą nasza Ojczyznę opiece Matki Bożej.
W. Pod Twoją obronę…
C. Niech nas wszystkich błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.